Wirtualne biura

Program rabatowy

Drodzy klienci!
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy atrakcyjny program rabatowy.

Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Rabatowej

1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest  Cisnet.pl Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszański.

2. Użytkownikiem karty rabatowej  może być osoba fizyczna, która spełnia warunki jej przyznania i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, co poświadcza podpisem pod Kartą Zgłoszenia w Programie Rabatowym.

3. Warunkiem otrzymania Karty Rabatowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Programie Rabatowym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).

4. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik karty, określony z imienia i nazwiska na Karcie Rabatowej, któremu została ona przyznana. Karty nie można odstępować innym osobom.

5. Karta Rabatowa wydawana jest nieodpłatnie.

6. Karta Rabatowa jest ważna bezterminowo od momentu jej aktywowania. Aktywacja karty następuje z chwilą skorzystania z dowolnej usługi objętej programem rabatowym. Brak aktywacji karty w ciągu 12 miesięcy jest równoznaczny z jej anulowaniem.

7. Warunkiem otrzymania karty rabatowej  jest uzupełnienie Karty Zgłoszeniowej w Programie Rabatowym w formie papierowej, elektronicznej w biurze lub u Przedstawiciela firmy Cisnet.pl

8. Wartość rabatu ustalana jest w zależności od wartości jednorazowej wpłaty za usługę oferowaną przez grupę Cisnet.pl (w skład grupy wchodzą Cisnet.pl Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszański oraz Cisnet.pl Kancelaria Doradcza). Progi rabatowe wynoszą odpowiednio:

  • usługa za kwotę do 500zł – rabat 6%
  • usługa za kwotę od 501 zł do 1000zł – rabat 12%
  • usługa za kwotę powyżej 1000zł – rabat 18%

9. Rabaty związane z kartą rabatową dotyczą szkoleń i usług które wykonuje Cisnet.pl oraz Kancelaria Doradcza Cisnet.pl i nie łączą się z innymi rabatami i promocjami. Z rabatów wykluczone są usługi kurierskie oraz podpis elektroniczny.

10. Użytkownik który w przypadku zagubienia lub kradzieży karty zawiadomi o tym fakcie wystawcę Cisnet.pl uzyskuje prawo do wydania duplikatu karty.

11. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn.

Kraków, 20.11.2014